© 1995-2015

Wixströms Börsguide är verktyget för aktieanalys och portföljhantering. Stockholmsbörsens svenska bolag är sedan februari 1997 analyserade med köp- och säljtips.

En fullständig uppföljning av köp- och säljtipsen redovisas i Guidens portfölj. Finns någon annan som gör det?

Börsguiden ger dig till ett bra pris greppet om börsen och dina egna aktieaffärer. Varför inte hämta en demoversion med en gång?

Frågor om börsguiden? wix@wixstrom.se eller tfn 076 168 4883